De hellige Marcellus og Apuleius av Capua ( -303)

Minnedag: 7. oktober

De hellige Marcellus og Apuleius levde i Capua i Campania i Italia på begynnelsen av 300-tallet. Under den store kristenforfølgelsen som keiser Diokletian (284-305) satte i gang i 303, ble de arrestert og forhørt under tortur. Da de ikke avsverget kristendommen, ble det martyrdrept, sannsynligvis ved halshogging. Deres minnedag er 7. oktober (6. og 8. oktober nevnes også). I 1969 ble deres minnedag fjernet fra Kirkens universalkalender og henvist til lokale og spesielle kalendere. De fremstilles som tidlige kristne martyrer sammen med lokale helgener.

En annen versjon sier at Marcellus og Apuleius led martyrdøden sammen med de hellige Sergius og Bacchus, som har minnedag samme dag. De fire skal ha vært disipler av Simon Magus, den romerske trollmannen som prøvde å konfrontere den hellige Peter og bekjempe kristendommen. Det heter at Peter omvendte de fire. De skal ha lidd martyrdøden kort etter Peter og blir æret som martyrer i Capua.

av Webmaster publisert 08.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:52