Den hellige Marcellina av Milano (~330-398)

Minnedag: 17. juli

Den hellige Marcellina av Milano (~330-398)

Den hellige Marcellina ble født rundt 330, sannsynligvis i Trier (Trèves) i Gallia (i dag Tyskland), hvor den vestromerske keiseren da residerte. Hennes far Galliarum (eller Ambrosius av Gallia), som tilhørte den romerske adelsfamilien gens Aurelia, var prefekt i pretorianergarden og stattholder for Gallia, inkludert Spania, Nederland og Britannia. Familien var tidlig blitt kristen og hadde martyrer i slekten. Hun var eldst av tre søsken, de yngre brødrene var de hellige Satyrus (ca 334-ca 379) og Ambrosius av Milano (ca 339-397).

Da Galliarum døde i 345 (eller 354), dro hans fromme enke tilbake til Roma sammen med barna. Marcellina mottok juledag 353 sløret som konsekrert jomfru av pave Liberius (352-66) i Peterskirken, men hun fortsatte å bo hjemme, siden det på den tiden fantes få regulære kvinneklostre. I sin preken ved den anledning formante paven henne å elske bare Vår Herre Jesus Kristus, å leve i evig ettertanke og askese og å alltid oppføre seg i kirken med den ytterste respekt og ærefrykt. Ambrosius skrev ned prekenen og la til pavens veltalenhet der han fant den utilstrekkelig for anledningen.

Da Ambrosius ble biskop av Milano i 374, pleide hun å besøke ham der. Broren Satyrus gikk av fra sitt prefektur og kom for å bo sammen med Ambrosius og lette hans byrder ved å ta seg av hans verdslige saker, slik at biskopen kunne konsentrere seg om åndelige spørsmål. Men rundt 379, etter en forretningsreise til Afrika, led Satyrus skipbrudd på veien hjem. Selv om han klarte å svømme til land, var han så svekket at han ble syk og døde i Milano i Ambrosius' og Marcellinas armer. I Ambrosius' gravtale over sin bror, De excessu fratris sui Satyri, refererte han til Marcellina som «en hellig søster, velaktet for sin uskyld og også for sin rettskaffenhet, og ikke minst for sin vennlighet til andre».

Marcellina pleide å gi Ambrosius råd i åndelige spørsmål, og forsatte det arbeidet hun hadde påbegynt da hun fikk ansvaret for hans første utdannelse som barn. Det er bevart tre brev som han skrev til henne, hvor han behandler problemer han sto overfor. Det var til henne han dedikerte sitt verk om jomfruelighet: Libri III de virginibus ad Marcellinam.

Hennes eget liv var preget av stor strenghet og askese, og mot slutten av livet tryglet Ambrosius henne om å moderere fasten og botsøvelsene. Hun levde ikke i noen kommunitet, men i et privathus i Roma med en enkelt ledsager.

Hun overlevde Ambrosius, som døde i 397, og en gammel biografi sier at hun døde mens Ambrosius' etterfølger, den hellige Simplician, var biskop av Milano (397-401). Hun døde midt i juli – dødsåret angis vanligvis som 398, men år 400 nevnes også. Hun ble gravlagt i basilikaen Sant'Ambrogio i Milano nær sin bror. I 1812 ble hennes relikvier overført til et spesielt kapell som var bygd til hennes ære for donasjoner fra de troende.

Hennes minnedag er 17. juli og hennes navn står i Martyrologium Romanum. Hovedkilden for hennes biografi er Ambrosius' skrifter og en lovtale om henne bevart av Mombritius. Ambrosius' sekretær Paulinus henvendte seg til Marcellina for å få vite litt om Ambrosius' ungdomsår, og det er også mulig at den hellige Hieronymus snakket med henne.

Den salige Aloisius Biraghi grunnla i 1838 instituttet «Søstre av St. Marcellina» (Suore di Santa Marcellina), populært kalt Marcelline, for utdannelse av ungdommen.

av Webmaster publisert 20.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52