Den hellige Markus av Arethusa ( -~362)

Minnedag: 29. mars

Den hellige Markus var biskop av Arethusa på Libanonfjellet. I 351 var han til stede på en synode i Sirmium, hvor han skrev en trosbekjennelse som gjorde at han urettmessig ble beskyldt for arianisme av kirkehistorikeren og kardinalen Cesare Baronius, som fjernet hans minnedag da han reviderte Martyrologium Romanum på 1500-tallet. Men siden har Markus blitt renvasket av Bollandistene.

Han ødela et lokalt hedensk tempel, noe som gjorde den hedenske befolkningen rasende. Keiser Julian den Frafalne (Apostaten) (361-63) ga ordre til at Markus og andre kristne skulle bygge opp igjen templene de hadde ødelagt. Markus flyktet heller enn å gi etter, men han overga seg da medlemmer av hans flokk ble arrestert. Han ble torturert ved å bli dratt gjennom gatene, men han forble så lojal mot Kristus og Kirken at han ble satt fri. En versjon sier at keiser Julian benådet ham, men vanligvis blir det angitt at han led martyrdøden ca 362. Hans minnedag er 29. mars og han feires sammen med den hellige diakon Kyrillos av Heliopolis (Ba'albek) i Libanon, som led martyrdøden samtidig.

av Webmaster publisert 12.02.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:52