De hellige Argeus, Narcissus og Marcellinus av Tomi ( -320)

Minnedag: 2. januar

Den hellige Argeus, Narcissus og Marcellinus var tre brødre som skal ha blitt utskrevet som soldater i hæren til keiser Konstantin I den Stores (306-37) medkeiser Licinius (307-24) og som led martyrdøden i 320 i Tomi «i Pontus ved Svartehavet».

Marcellinus var bare en gutt da han ble utskrevet som rekrutt, og da han nektet å gjøre militærtjeneste, ble han først pisket på det grusomste, deretter holdt lenge i fengsel og til slutt kastet i sjøen. Hans brødre ble halshogd. Deres minnedag er 2. januar.

Byen Tomi (Tomes eller Tomis) ligger ikke i Pontus (det nordlige Lilleasia), men ved Pontus Euxinus (Svartehavet), i Moesia eller Skythia. Senere fikk byen navnet Constantia, nå Constanta i Romania.

av Webmaster publisert 04.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52