Den hellige Maria av Konstantinopel og syv ledsagere

Minnedag: 6. juni

Den hellige Maria står i noen kalendere som en martyr som ble æret i Konstantinopel sammen med flere ledsagere, nemlig de hellige Marta, tre navnløse jomfruer, en annen Maria samt Eusebia, også kalt Aesia, samt en undergjørerske ved navn Zenais. Gruppens minnedag er 6. juni.

Men hele sammenstillingen av denne martyrgruppen beror på rene gjetninger (Sylloge conjecturalis) og gjør ingen krav på tilforlatelighet. De to førstnevnte synes å være den hellige Lasarus’ hellige søstre Marta og Maria. Også sicilianske legender er utbrodert med disse helgenene, selv om de, om de led martyrdøden, i det minste hadde noe med Sicilia å gjøre.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. september 2014

av Per Einar Odden publisert 28.09.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05