Den hellige Markward av Hildesheim (d. 880)

Minnedag: 2. februar

En av Ebsdorf-martyrene

Den hellige Markward (Marquard, Marqward, Maruart) levde på 800-tallet i det nåværende Tyskland. Han etterfulgte den hellige Altfrid på bispestolen i Hildesheim og ble byens femte biskop (874-880). Han skal i likhet med forgjengeren tidligere ha vært munk i Corvey (Nye Corbie) ved Weser, og det var trolig Agius av Corvey som anbefalte ham. Markward ga den døende abbedisse Hathumoda av Gandersheim de siste sakramenter, velsignet hennes etterfølger Gerberga I og fremmet byggingen av kirken i Gandersheim helt opp til takstolene, og han forvaltet sitt høye embete med stor iver.

Han døde i et slag mot vikingene ved Ebsdorf nær Lüneburg den 2. februar 880 (se Ebsdorf-martyrene). Etter slaget ville de troende fra Hildesheim overføre liket av sin biskop til katedralen, men de kunne bare kjenne igjen biskopens legeme på klærne. Legemet var ugjenkjennelig, så de lot det være igjen på valplassen. De fleste andre ble gravlagt på slagmarken, og de ble snart æret som martyrer. Men så gikk de i glemmeboken inntil deres graver på mirakuløst vis ble gjenoppdaget. Grev Volrad av Danneberg bygde deretter rundt 1150 korherreklosteret Ebsdorf, hvor man brakte relikviene.

Biskop Markward regnes som helgen og martyr med minnedag på dødsdagen 2. februar. Tradisjonen om at hans gravsted befinner seg i Ebsdorf, stammer fra 1400-tallet.

Kilder: Bautz, Heiligenlexikon, de.wikipedia.org, zeno.org, Neue Deutsche Biographie (1990) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 14.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04