De hellige Markus og Timoteus ( -~150)

Minnedag: 24. mars

De hellige Markus og Timoteus var to romerske martyrer i tiden etter apostlene. De led martyrdøden rundt 150 og nevnes av den hellige pave Pius I (140-155) i et brev til biskopen av Vienne i Gallia. Deres minnedag er 24. mars.

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52