Den hellige Martyrios av Novgorod (d. 1199)

Minnedag: 24. august

Den hellige Martyrios Rusjanin (ru: Martirij; Мартирий Pушaнин) ble født en gang på 1100-tallet i Russland. Han ble munk og grunnla klosteret Vår Frelser i byen Staraja Russa, ti mil sør for Novgorod («Store Novgorod», Velikij Novgorod), ikke å forveksles med Nizjnij-Novgorod, som nå er Russlands fjerde største by.

I 1193 ble han valgt til erkebiskop (1193-99) (bare biskop) av Novgorod og konsekrert i Kiev av abbedene i klosteret han hadde grunnlagt. På grunn av den sterke misnøyen fra storfyrst Vsevolod av Novgorod satte erkebiskopen i 1199 av gårde til fyrsten i Vladimir sammen med borgermester og noen andre borgere. Men utslitt av høy alder og hardt arbeid døde han på veien, i nærheten av Seligersjøen, den 24. august 1199. Hans legeme ble brakt til Novgorod og gravlagt i vestibylen til katedralen St. Sofia, og denne vestibylen ble senere kalt «Martyrios-forhallen».

Martyrios feires som helgen i den russisk-ortodokse kirke med minnedag på dødsdagen 24. august. I tillegg feires han den 10. februar, som er en synaxis (fellesfest) for de hierarkene av Novgorod som ble gravlagt i eller senere overført til katedralen St. Sofia (gr: Hagia Sofia, Αγία Σοφία = «Hellige Visdom») i Novgorod, muligens den eldste bygningen i Russland som fortsatt er i bruk. En synaxis for hierarkene fra Novgorod feires også den 4. oktober og på tredje søndag etter pinse.

av Webmaster publisert 26.12.2009, sist endret 27.04.2019 - 13:04