Den hellige Martial av Afrika og elleve ledsagere

Minnedag: 3. januar

Den hellige Martial (lat: Martialis) led martyrdøden i Afrika på et ukjent tidspunkt, men det angis ingen steder når og hvor. Han ble drept sammen med elleve ledsagere, nemlig de hellige Statutianus (Statilianus), Konstantius, Possessor, Hilarinus, Firmus, Candidus, Rogatianus, Eugenia, Lucida, Acuta og Poenica. Sistnevnte synes å bety «punerinne» og henspeiler kanskje på hennes hjemland. Punerne var fønikere som hadde slått seg ned i Kartago nær dagens Tunis i Nord-Afrika, og romerne kalte kartagerne for «punere» (derav navnet De puniske kriger). Gruppens minnedag er 3. januar.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. november 2011

av Per Einar Odden publisert 25.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06