De hellige martyrer av Bulgaria (800-t)

Minnedag: 23. juli

Den bulgarske staten var grunnlagt på Balkan i 680 av proto-bulgarerne, en militant tyrkisk stamme. Landet var imidlertid hovedsakelig befolket av lokale slaviske stammer som hadde etablert seg mye tidligere i regionen. For en stor del var disse stammene allerede kristne. Denne kristne befolkningen ble økt ytterligere da den store bulgarske khan Krum den fryktelige (802-14) under sine mange angrep på Bysants tok mange bysantinske kristne til fange og brakte dem med seg tilbake som slaver.

Under krigen mellom khan Krum og hans bulgarere, som ennå ikke var kristne, og den greske keiser Nikeforos I (802-11) ble mange kristne drept på grunn av sin tro, i tillegg til dem som falt i slag,. Det er mye usikkerhet rundt de eksakte omstendighetene, men de har alltid blitt regnet som martyrer. Deres minnedag er 23. juli.

av Webmaster publisert 20.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52