Den salige Martin Yi Jung-bae (~1751-1801)

Minnedag: 20. september

23. Den salige Martin Yi Jung-bae, koreansk legmann, ble født rundt 1751 i Yeoju i Gyeonggi-do i Sør-Korea. Han kom fra en adelsfamilie og var sterk og modig, og han hadde en munter karakter, men samtidig var han ganske voldelig og bråsint. Imidlertid endret hans temperament seg fullstendig etter at han ble katolikk.

Martin Yi hørte om den katolske religion for første gang i 1797 av Josafat Kim Geon-sun, som var en nær venn av hans salige fetter Johannes Won Gyeong-do (nr 24). Martin Yi aksepterte raskt den katolske lære og lærte den videre til sin far og sin hustru. Han stoppet å utføre forfedreritene som Kirkens lære påla, og han bekjente ivrig sin tro på Gud uten frykt, ettersom han var modig av natur.

På påskesøndag i 1800 dro Martin Yi for å besøke en venn sammen med sin fetter Johannes. De ba Angelus og sang hymner sammen. På den tiden ble dommeren i Yeoju, som var fast bestemt på å utrydde den katolske religion fra sin region, informert om bønnemøtet. Da han fikk den hemmelige rapporten, sendte dommeren straks politiet for å arrestere katolikkene på deres bønnemøte. Straks Martin Yi og de andre troende ble tatt med til regjeringskontoret, avhørte politiet dem og torturerte dem for å tvinge dem til å forråde Gud. Under en slik brutal behandling sto de fast i sin tro og var inspirert av det motet og den heroismen Martin Yi viste overfor forfølgerne.

Martin Yi ble satt i fengsel i seks måneder, og i denne perioden gjennomgikk han fryktelige avhør og tortur. Til tross for dette mistet han aldri motet, men forble sterk. Han oppmuntret de andre katolikkene til å holde ut i sin tro på Gud. Da den hans fetter Johannes’ eldre tjenestepike kom til fengselet for å prøve å overtale ham, skjelte han henne ut og ba henne om å dra hjem. Martin Yi prøvde å overtale sin far med følgende ord: «Kjære far, jeg glemmer ikke plikten til sønnlig respekt. Du er også en katolikk, og hvis du betrakter det fra dette spesielle perspektivet, vil du ikke fornekte Gud vår far på grunn av menneskelig hengivenhet».

Martin Yi hadde noe kjennskap til medisin. Men den medisinske kunnskapen han viste i fengselet, var noe svært uvanlig. Det var mer som et mirakel som ikke kunne forklares med menneskelige ord. Fengselet var fullt av folk som kom for å treffe ham, og alle var forbløffet av resultatene av hans behandling.

I oktober 1800 ble Martin Yi og hans katolske ledsagere overført til guvernørkontoret i Gyeonggi og gikk gjennom harde avhør og tortur igjen. Da Shinyu-forfølgelsen brøt ut året etter, kalte guvernøren av Gyeonggi dem ut for avhør og tortur å prøvde å tvinge dem til å forråde Gud. Martin Yi og hans ledsagere adlød ikke, men overvant alle fristelser ved å oppmuntre hverandre.

Guvernøren ba dem om å skrive deres siste erklæringer og sendte dem videre til det kongelige hoff som ga ordre om at de anklagede skulle «sendes til deres hjemby for å henrettes for at folk skal vende seg mot den katolske religion». Martin Yi og hans ledsagere ble overført til Yeoju, deres hjemby. De ble halshogd og døde som martyrer den 25. april 1801 (den 13. mars etter månekalenderen) i Yeoju i Gyeonggi-do. Martin Yi var rundt femti år gammel, og Marcellinus Choe (nr 22) og Johannes Won Gyeong-do (nr 24) ble henrettet sammen med ham.

I den skriftlige dødsdommen som ble oversendt til det kongelige hoff, heter det: «Han var så dypt besjelet av den katolske religion at han ødela åndetavlen. Derfor fortjener han døden ti tusen ganger».

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03