Den hellige Martia av Roma og atten ledsagere

Minnedag: 3. mars

Den hellige Martia og hennes atten ledsagere nevnes i ulike manuskripter av de gamle romerske martyrologiene. Det finnes ingen opplysninger om når og hvor de døde. Det mest sannsynlige er Roma, hvor deres kult finnes, men andre nevner Afrika eller Evora i Spania. Noen kaller Martia en søster av keiser Trajan (98-117) eller en disippel av den hellige pave Klemens I (88-97). Gruppens minnedag er 3. mars. Deres navn er:

Martia (Marcia), Marcian, Hieroles (Hierolius, Heroles, Herotes, Herodes), Antigonus (Antigonius), Januarius, Tutella (Tuttella, Tutilla, Tutila), Gabianus, Quiriulus (Quirillus, Quiriolus, Quitillus), Marinus (Maurinus), Felix, Donatus (Rogatus), Fortunus (Furtunus), Helbianus (Belbianus, Hebianus), Gagus, Paulus, Gajosa, Gallosa, Gallus og Tupicinus.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. september 2011

av Per Einar Odden publisert 26.09.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06