Den salige Mascalda Colonna Romano Calafato (1407-1482)

Minnedag: 17. oktober

Den salige Mascalda Colonna Romano ble født i 1407 som datter av baron Niccolò Romano Colonna. Hun ønsket allerede som barn å vie seg til Gud i jomfruelighet, men foreldrene tvang henne til å gifte seg med Bernardo Cofino kalt Calafato. Helt fra bryllupsdagen ba hun innstendig til Herren om å gi henne en hellig og gudfryktig datter. Hun hadde en stor hengivenhet for Jomfru Maria, og den gikk videre til døtrene Smeralda og Mita, som senere ble klarissenonner. Smeralda ble kjent som den hellige Eustochia Calafato. Mascalda unnlot ikke å formidle en stor kjærlighet til de hellige Klara og Frans i særdeleshet hos sin datter Smeralda.

Mascalda hørte som nygift en preken av den salige fransiskanske reformatoren Matteus av Girgenti, og ifølge en kilde ble hun medlem av fransiskanernes tredjeorden. Bernardo og Mascalda var barnløse i lang tid. Da hun til slutt ble gravid, sa en fremmed til henne at hun ikke ville bli i stand til å føde i annet enn en stall. Da tiden for fødselen nærmet seg, ble hun følgelig brakt til en stall. I ekteskapet ble Mascalda ofte skjelt ut og slått av sin mann for sin veldedighet og botsøvelser. Senest da mannen døde i 1448, trådte hun inn i fransiskanernes tredjeorden og levde et liv i ensomhet og ydmykhet.

Da datteren Smeralda gikk i kloster i 1450 og ble abbedisse som trettiåring i 1464, fulgte hennes mor henne i klosteret i Montevergine ved Messina. og tok navnet Mascalda (en kilde sier at hun opprinnelig het Maya eller Maria). Der hjalp hun datteren med å bygge opp det nye klosteret. Hun døde der den 17. oktober 1482 (andre kilder sier at hun døde i 1454), og hun ble gravlagt i Montevergine.

Mascalda æres som salig av Artur du Monstier i fransiskanernes martyrologium med minnedag på dødsdagen 17. oktober, men hun nevnes ikke i ordenens Menologium. Flere kilder kaller henne «Eustochium» og sier at hun var fransiskanertertiar, ikke klarissenonne.

Kilder: zeno.org, cattoliciromani.com, Eustochias biografi - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 8. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 08.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04