Den salige Maria Angela Astorch (1592-1665)

Minnedag: 2. desember

Den salige Maria Angela [Angela Maria] ble født som Jerónima Astorch den 1. september 1592 i Barcelona i Catalonia i Spania. Hun var den yngste av fire barn av Cristóbal og Isabel Astorch. Hennes far var bokhandler og hadde viktige offentlige verv, mens moren var arving til en betydelig formue. Men da Jerónima var bare ti måneder gammel, døde Doña Isabel. Fire år senere døde også Don Cristóbal, og Jerónima bodde fra hun var fem til ni i huset til sin guvernante, som ble som en ny mor for henne.

Som syvåring spiste hun «grønne mandler», noe som gjorde henne så syk at hun nesten døde, og faktisk begynte man å planlegge begravelsen. Hun ble pleid tilbake til livet av Moder Angela Margarita Serafina Prat, som hadde grunnlagt kapusinerinneklosteret i Barcelona i 1591. I dette klosteret bodde allerede Jerónimas eldre søster Isabel, og selv trådte hun inn i en alder av elleve år den 16. september 1603, da biskopen personlig overga henne til Moder Angela.

Den 7. september 1608 påbegynte hun novisiatet og fikk ordensnavnet Maria Angela. Hennes novisemester var storesøsteren Isabel. Den 15. desember 1508 var søstrene samlet til kapittel og ga sin tilslutning til at sr. Maria Angela ble opptatt i kommuniteten. Samme dag ble Moder Angela sengeliggende, og den 24. desember 1608 døde hun til alle søstrenes store sorg. I 1609 adopterte søstrene reglene til klarissene og ble kapusinerklarisser (Ordo Sanctae Clarae Capuccinarum - OSCCap). Den 8. september 1609 avla Angela sine tre ordensløfter.

Klosteret i Barcelona opplevde en tilstrømming av kandidater, og snart kunne nye klostre åpnes. I 1609 ble det grunnlagt klostre i Gerona og Valencia, og i 1614 kom turen til Zaragoza, hovedstaden i Aragón. Den 24. mai 1614 ankom seks søstre, blant dem den 21-årige Maria Angela, til det som skulle bli klosteret Nuestra Señora de los Angeles i Zaragoza. Maria Angela ble novisemester og sekretær for abbedissen. Hennes søster Isabel var nå abbedisse i Barcelona, men hun døde to år senere i hellighets ry.

Maria Angela hadde embetet som novisemester i tre perioder, fra 1614 til 1623, da hun overtok ansvaret for formasjonen av de unge søstrene som hadde avlagt løftene. I 1626 ble hun valgt til abbedisse, et embete hun hadde i tre påfølgende perioder. Hun var bare 33 år og måtte ha dispensasjon, siden den kanoniske minstealder var 40 år. Hun ble den 9. juni 1645 sendt sammen med fire nonner for å grunnlegge en ny kommunitet i Murcia, hvor hun tilbrakte sine siste tyve år som abbedisse. I seksten år var hun også novisemester, etter ønske fra kommuniteten.

Både som novisemester og abbedisse var hennes spiritualitet eksemplarisk, og hun viste stor respekt for alles egenart. Hun var ytterst klok og lærd og hadde en dyp kjærlighet til liturgien. Hun ble berømt gjennom tallrike mystiske skrifter, og fortsatt befinner det seg upubliserte verker i klosterarkivet i Murcia. Hun var en mystiker og mottok visjoner, og hun kunne se og kommunisere med sin skytsengel.

Fra 1654 led Maria Angela av sykdommer som bekymret nonnene. I 1661 mistet hun raskt sine åndsevner. Den 21. november 1665 fikk hun slag, og samtidig fikk hun åndsevnene tilbake slik at hun kunne avlegge skriftemål og motta de siste sakramentene. Hun døde stille den 2. desember 1665 i Murcia, 73 år gammel, etter å ha intonert Pange lingua. Hennes grav befinner seg i Monasterio de la Exaltación del SS. Sacramento i Murcia.

Hele byen proklamerte henne straks som helgen, og det begynte å skje mirakler på hennes forbønn. I 1668, to år etter hennes død, begynte informasjonsprosessen i bispedømmet med sikte på hennes saligkåring. Diverse omstendigheter forsinket prosessen, men den 29. september 1850 ble hennes heroiske dyder anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis, «Ærverdig». Hun ble saligkåret den 23. mai 1982 av pave Johannes Paul II på Petersplassen i Roma. Hennes minnedag er dødsdagen 2. desember.

Maria Angela er den tredje saligkårede kapusinernonnen, selv om hun levde før de to andre, den hellige Veronika Giuliani (1660-1727) (hellig 1839) og den salige Maria Magdalena Martinengo (1687-1737) (salig 1900).

av Webmaster publisert 03.02.2004, sist endret 02.10.2017 - 22:13