De hellige martyrene av Massyla

Minnedag: 9. april

Denne martyrgruppen var en gruppe kristne som på et ukjent tidspunkt led martyrdøden i Massyla nær Kartago i Nord-Afrika, og de kalles derfor Martyres Massylitani. Den hellige spanske dikteren Prudentius (348-ca 410) sang deres pris, og den hellige biskop Augustin av Hippo (354-430) holdt en berømt preken på deres minnedag. De kalles også «Martyrer av Afrika». Med Afrika menes her bare Nordvest-Afrika, eller Africa Latina. Nordøst-Afrika går under overskriften Egypt eller Etiopia.

Deres minnedag er 9. april. De var berømte i gamle kalendere og nevnes også i den hellige Beda den ærverdiges (ca 673-735) martyrologium.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, Butler 1866 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 14. juli 2006

av Webmaster publisert 14.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52