Den hellige Marcian av Auxerre (d. 488)

Minnedag: 20. april

Den hellige Marcian (Marcianus, Martianus; fr: Marcien), som også er kjent som Marcion eller Marian (lat: Marianus; fr: Marien), ble født i enkle kår i Bourges i Frankrike. Han måtte flykte fra Bourges for å unnslippe en invasjon fra visigoterne («vestgoterne»), og han ble da opptatt som legbror i klosteret Ss Kosmas og Damian i Auxerre i Gallia Lugdunense, hvor han tok seg av det manuelle arbeidet. Under den hellige Mamertin fikk Marcian ansvaret for klosterets kyr og sauer, og han hadde en bemerkelsesverdig makt over dyrene.

Marcian var høyt æret for sin ydmykhet, men likevel skulle han få den æren å få oppkalt klosteret etter seg. Han døde i 488 eller rundt 470. Hans minnedag er 20. april. Hans navn står i Martyrologium Romanum, den offisielle, men ufullstendige listen over hellige som er anerkjent av Den katolske kirke.

av Webmaster publisert 06.08.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:52