Den salige Markus av Aviano (1631-1699)

Minnedag: 13. august

Den salige Markus av Aviano (1631-1699)

Den salige Markus ble født som Karl Dominikus Cristofori (it: Carlo Domenico) den 17. november 1631 i Aviano i regionen Friuli-Venezia Giulia i Nord-Italia. Hans foreldre var Marco Pasquale Cristofori og Rosa Zanoni. Han fikk sin utdannelse i hjemmet og senere gikk han på en skole i Gorizia som ble drevet av jesuittpatre.

Fascinert av biografier om helter og martyrer og drevet av hellig nidkjærhet forlot han Gorizia da han var 16 år gammel og dro til fots i retning øya Kreta, hvor venetianerne var i krig med de osmanske tyrkerne. Han ønsket å forkynne troen til muslimer og å bli martyr for troen. Etter et par dagers marsj, trett og sulten, kom den unge mannen til Capodistria, hvor han banket på døren til kapusinernes kloster. Han ble ønsket velkommen av superioren, som etter å ha gitt ham mat og anledning til å hvile, ga han det råd å reise hjem igjen. Dette rådet fulgte han.

Karl var dypt inspirert av sitt møte med kapusinerne, som er en gren av fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap), og han følte at Gud kalte ham til å slutte seg til ordenen. I 1648 trådte han inn i novisiatet hos kapusinerne i Conegliano Veto. Et år senere avla han løftene og fikk ordensnavnet «broder Markus av Aviano». Den 18. september 1655 ble han presteviet i Chioggia. De neste årene levde han fordypet i bønn og med å utføre sine plikter i kommuniteten, og han viet seg reservasjonsløst til å følge regelen og konstitusjonene så trofast som mulig.

Men hans klausurerte liv tok en annen vending i 1664 da han mottok en «lisens til å preke» og ble kalt til misjonsaktiviteten med å spre evangeliet over hele Italia, spesielt i advent og fastetiden. Han fikk også mer ansvar innenfor ordenen da han ble valgt til superior for klosteret i Belluno i 1672 og for klosteret i Oderzo i 1674.

Markus' liv endret seg uventet den 8. september 1676. Mens han prekte i et kloster i Padova, ga han sin velsignelse til sr. Vincenza Francesconi, som hadde vært sengeliggende i rundt tretten år. Da hun fikk Markus' velsignelse, ble hun helbredet. Nyheten om «den mirakuløse helbredelsen» spredte seg i byen, og det varte ikke lenge før de syke og lidende begynte å strømme til ham for å be om hans velsignelse.

I lydighet mot sine overordnede og etter direkte instruksjoner fra Den hellige Stol fortsatte Markus å preke både i og utenfor Italia. Hans forkynnelse var skarp og essensiell, og han utdannet og oppmuntret spesielt de troende til å angre sine synder og leve et konsistent evangelisk liv. Han ledet alltid den offentlige resitasjonen av en angerbønn som ble trykt og spredt til mange europeiske land. Hans velsignelser brakte rikelige åndelige gaver til de troende, og ofte mirakuløse fysiske helbredelser.

Blant dem som søkte hans hjelp og råd, var den østerrikske keiseren Leopold I (1657-1705). Fra 1680 til sin død assisterte p. Markus keiser Leopold, tilbød ham åndelig veiledning og hjalp ham til å finne løsninger på all slags problemer: politiske, økonomiske, militære og religiøse. Markus ble også utnevnt av den salige pave Innocent XI (1676-89) til apostolisk nuntius og pavelig legat, og han forlot klosteret i Padova til fordel for Wien. Han oppmuntret alle gjennom sin forkynnelse og opplevde Wiens redning fra de osmanske tyrkerne den 12. september 1682.

Fra 1683 til 1689 deltok han i de militære felttogene for forsvar og frigjøring, alltid med det mål å etablere og fremme gjensidige vennskapelige forbindelser innen den keiserlige hæren, å lære soldatene autentisk kristen oppførsel og å hjelpe dem åndelig. Disse felttogene gjenetablerte freden i Europa, og han deltok i frigjøringen av Buda den 2. september 1686 og av Beograd den 6. september 1688. Hans forbønn fremmet enhet mellom de katolske maktene i forsvar for troen, som var så truet av de osmanske styrkene.

Legenden forteller at da osmanerne flyktet for den europeiske hæren, etterlot de seg en stor mengde av sin sterke, bitre kaffe. For å gjøre denne frigjorte kaffen mer akseptabel, blandet de kristne soldatene den med honning og melk. De oppkalte den nye drikken etter Markus' orden kapusinerne, og dermed var cappuccinoen født.

Markus døde av en svulst den 13. august 1699 i Wien, nesten 68 år gammel. Like tålmodig og sterk som han var i møtet med vanskelighetene i sitt apostolat og forfølgelsene fra Kirkens fiender, like sterk var han i aksepteringen av lidelsene som hans sykdom ga ham mot slutten av livet.

Hans saligkåringssak ble offisielt åpnet i 1912. Den 6. juli 1991 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 23. april 2002 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Han ble saligkåret av paven den 27. april 2003 i Roma sammen med fem andre. Hans minnedag er dødsdagen 13. august.

av Webmaster publisert 06.07.2005, sist endret 27.08.2018 - 18:44