Den hellige Magnus av Avignon ( -660)

Minnedag: 19. august

Den hellige Magnus ble angivelig født ca 600 i Avignon i Frankrike i en gallo-romansk familie. Han ble utnevnt til byens guvernør. Etter sin hustrus død trådte han inn i klosteret i Lérins, hvor han avla løftene som munk og ble presteviet. Dit hadde han med seg sin 14-årige sønn Agricola. I 656 ble han biskop av Avignon, og han tilkalte da sønnen Agricola og gjorde ham til sin erkediakon og koadjutor. Magnus døde i 660 og Agricola overtok da som biskop.

Magnus er imidlertid en tvilsom skikkelse, og vi vet ikke om han har eksistert. Han nevnes første gang i et dokument fra 1458, og hans kult kan ikke spores. Det var imidlertid en biskop ved navn Magnus på konsilet i Châlon-sur-Saône i 630.

Hans minnedag er 19. august.

av Webmaster publisert 19.01.2002, sist endret 28.11.2015 - 02:52