Den hellige Maximus av Afrika og 23 ledsagere

Minnedag: 16. februar

Den hellige Maximus led martyrdøden i Afrika på et ukjent tidspunkt sammen med et stort antall ledsagere, som alle minnes den 16. februar. Ikke alle er navngitt, 54 (104) er navnløse. Om de andre kjenner vi heller ikke annet enn navnene. Disse er:

De hellige Honoratus, Maurus, en annen Maximus, Paulus, Martial, Theragius, Markus, Marobius, Marcellinus, Donatus, enda to Markus, Secundus, Makrobius (Macrobius), Lucilla, en annen Secundus, Saulus, Stupur, Mustacius, Praesens, en tredje Secundus, Maxima og Junilla.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 19.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06