Den hellige Maximin av Strasbourg (300/400-t)

Minnedag: 15. mars

Skytshelgen for Strasbourg

Den hellige Maximin regnes som den tredje biskop av Strasbourg (Argentoratum) i Alsace/Elsass, nå i Frankrike. Dette fremgår av en historie på vers skrevet på 900-tallet av en Erkenbald, hvor det heter:

Alpha nitet dignus pater huius sedis Amandus, / Iustus iustitiæ post addictus assecla summæ, / Hunc Maximinus baculatur in ordine trinus.

Amandus åpner rekken av der bispedømmets fedre, / han ble fulgt av Justus, en trofast beundrer av streng rettferdighet, / etter ham bar Maximin krumstaven som tredje biskop.

Ifølge Jakob Wimpfeling (1450-1528) var han biskop i åtte år (Jf. Gallia Christiana, V.779). Hans embetstid var på slutten av 300-tallet eller begynnelsen av 400-tallet. Han er en av skytshelgenene for Strasbourg. Hans fest feires den 15. mars, men 26. oktober nevnes også. Hans grav skal befinne seg i Haslach (Haselacus).

Kilder: Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. november 2016

av Per Einar Odden publisert 24.11.2016, sist endret 24.11.2016 - 08:59