Den hellige Maria Francesca Basinsin (1715-1791)

Minnedag: 6. oktober

Den hellige Maria Francesca Basinsin ble født i en middelklassefamilie i Napoli i Italia. Hennes far prøvde brutalt å tvinge henne inn i ekteskap, men hun trådte inn som fransiskanertertiær i 1731. Hun bodde hjemme inntil hun ble husholderske for en prest, og var det i 38 år. Hun led meget under familiens misbilligelse og av dårlig helse. Hun var dypt from og hadde sterke mystiske opplevelser. Helligkåret 1867. Minnedag 6. oktober.

av Webmaster publisert 03.01.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:52