Den hellige Marcius av Montecassino ( -~579)

Minnedag: 24. oktober

Den hellige Marcius ble født i Italia på 500-tallet. Han kalles også Martin av Campania, og i Martyrologium Romanum kalles han Markus. Han var eremitt i en hule Campania. Han sa selv at han i ungdommen hadde lidd under mange fristelser fra djevelen, og at han etter det ikke fryktet noen jordisk fare. Hans hule var ikke veldig sikker, for en overhengende klippe syntes å kunne falle ned hvert øyeblikk. Noen av hans tilhengere ba om tillatelse til å løsne den slik at den kunne falle ned uten å gjøre skade. Marcius ga sin tillatelse til det – men bare dersom han kunne bli i hulen mens de arbeidet. Hans venner hadde ikke noe valg, men måtte gå med på det, og Marcius mediterte uten å bry seg om at klippen når som helst kunne falle ned og drepe ham. Til alt hell traff den ham ikke.

Deretter ble han eremitt på Montecassino og begynte å lenke seg fast til bakken. Men da grep den hellige Benedikt av Nursia inn, for han mente at Marcius henga seg til å prale offentlig. Benedikt fortalte ham at Guds tjenere bare trengte Kristi åndelige lenker for å binde seg, ikke lenker av jern. Etter denne irettesettelsen kastet Marcius ydmykt lenkene fra seg.

Marcius nevnes av den hellige pave Gregor I den Store (590-604) i hans biografi om Benedikt, «Dialoger». Den kassinske tradisjonen legger til at han senere ble munk i klosteret på Montecassino og deretter trakk seg tilbake til en hule på Monte Massicus (Mondragone), hvor han døde rundt 579. Hans minnedag er 24. oktober. I kunsten avbildes han som eremitt som en engel bringer sakramentet i en skje. I noen avbildninger bringer en ulv ham en bortkommen sau.

av Webmaster publisert 15.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52