Den salige Maria Celina Castang (1878-1897)

Minnedag: 30. mai

Den salige Maria Celina Castang (1878-1897)

Den salige Maria Celina ble født som Johanna Germana Castang (fr: Jeanne-Germaine) den 24. mai 1878 i Nojals-et-Clottes nær Bergerac i departementet Dordogne i regionen Aquitania i Sør-Frankrike. Nojals-et-Clottes er en av de minste kommunene i kantonen Beaumont og består av de to landsbyene Nojals og Clottes, og Johanna ble født i Nojals. Hennes far var landeier, mens hennes mor kom fra en familie av notarer. Johanna var parets femte barn.

I en alder av fire år ble Johanna rammet av poliomyelitt, noe som etterlot henne med det venstre benet lammet. Men hun gjennomførte sin utdannelse, først i hjemmet og deretter hos Josefssøstrene, hvor hun allerede ble lagt merke til på grunn av sin fromhet og sin hengivenhet til eukaristien.

Hennes far hadde prøvd å starte en forretning, men han inngikk noen uheldige avtaler, så han måtte forlate huset og dra for å søke arbeid i Bordeaux, hvor hele familien kunne slutte seg til ham. Av de elleve barna hadde tre dødd i Nojals-et-Clotte, og to andre skulle dø i Bordeaux av tuberkulose og feilernæring. Familiens ulykkelige skjebne gjorde at den niårige Johanna i 1887 ble utstøtt fra landsbyen og måtte bo under svært helsefarlige leveforhold. Den 12. september 1891 ble hun innlosjert i et hus for fattige, foreldreløse og fanger ved navn Nasaret i Bordeaux, hvor hun forberedte seg på sin første kommunion og ferming (konfirmasjon). Her var hun alene og forlatt, og som hun sa: «Jeg er sammen med de avviste». Den 16. juni 1892 mottok hun sin første kommunion i Bordeaux.

Johannas mor døde den 30. desember 1892, bare 41 år gammel, og den fjortenårige jenta måtte dra hjem igjen for å pleie sin eldre bror, som var rammet av tuberkulose. Han døde den 6. januar 1893. Deretter vendte Johanna tilbake til Nasaret, hvor hun skulle bli værende til 1896.

Helt siden hun var svært liten hadde Johanna ønsket å bli nonne og slutte seg til den hellige Frans av Assisis andreorden, det vil si klarissene (Ordo Sanctae Clarae – OSC). Men hun ble nektet opptak i flere klostre på grunn av sin polio. Men hun fikk anledning til sammen med en venn å besøke en klarisse hun kjente i hennes kloster. Moder superior oppdaget i denne handikappete jenta et bemerkelsesverdig kall, og hun fikk den 12. juni 1896 lov til å slutte seg til kommuniteten i Talence like ved Bordeaux, atten år gammel. Der avla hun sine løfter den 21. november 1896 med ordensnavnet Maria Celina av Jesu fremstilling (Marie-Céline de la Présentation).

Hun ble imidlertid rammet av tuberkulose i tillegg til sitt handikap, men hun levde sitt nonneliv med tålmodighet og strenghet, mens hun med ydmykhet og diskresjon aksepterte de overnaturlige manifestasjonene som hun var gjenstand for.

Hun døde den 30. mai 1897 i Talence ved Bordeaux i Gironde i Frankrike, bare nitten år gammel. Hennes kommunitet er i dag integrert i klarissene i Perpignan.

Den 22. januar 1957 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent av pave Pius XII (1939-58) og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 26. juni 2006 ble hennes jordiske rester overført til kirken i Nojals-et-Clotte i Dordogne. Den 16. desember 2006 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Dette gjaldt en helbredelse som var uforklarlig for vitenskapen av en pasient som var presentert for hennes relikvier.

Hun ble saligkåret søndag den 16. september 2007 i katedralen i Bordeaux i Frankrike. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans representant, i dette tilfelle kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Han ledet dagen før saligkåringen av den salige Basilius Antonius Maria Moreau (1799-1873) i Le Mans. Til stede var også kardinal Jean-Pierre Ricard, erkebiskop av Bordeaux og president for den franske bispekonferansen. Akkurat som paven sendte sin personlige representant, gjorde også republikkens president det samme. Dette var de første saligkåringene av franske helgener som skjedde i Frankrike og ikke i Vatikanet.

Hennes minnedag er dødsdagen 30. mai.

av Webmaster publisert 17.09.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:52