Den hellige Margaret Clitherow (1556 - 1586)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Margaret Clitherow ble født i 1556 i York i England som datter av Thomas Middleton, en lysestøper som senere ble sheriff i York. Hun ble oppdratt som protestant og i 1571 giftet hun seg med John Clitherow, en velstående slakter i York. Tre år senere ble hun katolikk, men hennes vennlige og sorgløse mann, som senere ble kansler i York, forble en standhaftig protestant både før og etter hustruens død. Margaret ble beskrevet av samtidige som pen, åndfull og lystig, «alle elsket henne og ville løpe til henne for hjelp, trøst og råd ved lidelser».

Hun ble kjent som en aktiv og uttalt katolikk og ble fengslet i to år for ikke å gå i den lokale sognekirken. I denne tiden lærte hun å lese, og etter at hun ble løslatt organiserte hun en liten skole for sine egne og naboenes barn i sitt eget hus. Her pleide hun også å huse prester i strid med de strenge lovene. De pleide å bli gjemt i et spesialbygd rom med en hemmelig inngang.

Mannen pleide å lukke øynene for disse aktivitetene, men i 1586 ble han trukket for retten for å forklare sin sønns fravær utenlands, som i virkeligheten skyldtes at han var på et katolsk kollegium. På samme tid ble huset ransaket, men det ble ikke funnet spor av prester, liturgiske klær eller utstyr. En grundig husransakelse og avhør fulgte, hvor Clitherow-barna ikke avslørte noe, men en flamsk gutt avslørte under trusler gjemmestedet og messeutstyret.

Margaret ble arrestert og fengslet og anklaget for å huse prester og gå til messe. Hun nektet standhaftig å unnskylde seg, for som hun sa: «Når jeg ikke har begått noen forbrytelse, trenger jeg ingen rettssak». Hennes formål var å hindre nødvendigheten av at hennes venner, tjenere og egne barn måtte vitne mot henne. Straffen for å nekte å forklare seg var peine forte et dure, som medførte at offeret ble klemt i hjel av vekter. Dommeren dømte henne motstrebende til døden, og hun ble henrettet den 25. mars 1586 i Tollbothe i York, klemt til døde under 400 kg. Hun var død etter bare 15 minutter.

Selv om hennes avvisning av å be sammen med dem som ikke delte hennes tro knapt stemmer med dagens økumeniske idealer, er Margaret Clitherow en av de mest fremtredende og tiltrekkende av de førti martyrene. Hennes hus var i Little Shambles i York, men det synes som det ikke var det som blir påstått å være hennes. Stedene for hennes rettssak (Guildhall) og fengsling (Castle) kan ses i York, og en håndrelikvie er i Bar kvinnekloster i York.

Hun ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Hun ble tidligere minnet på dødsdagen 25. mars.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:52