Den salige Marcellina Darowska (1827-1911)

Minnedag: 5. januar

Den salige Marcellina Darowska (1827-1911)

Den salige Marcellina Kotowicz (pl: Marcelina) ble født den 28. januar 1827 i Szulaki i området (oblast) Kharkivsk i Vest-Ukraina. Hun kom fra en polsk godseierfamilie og vokste opp i Szulaki, med unntak av noen år i Odessa ved Svartehavet. Som barn viste hun en spesiell kjærlighet til bønn og et ønske om å vie seg til Gud. Hennes far Jan Kotowicz kunne ikke forstå det, og før han døde fikk han henne til å love at hun skulle gifte seg og stifte familie. I 1849 giftet hun seg med Karol Darowski, men hun bestemte seg for å helliggjøre ekteskapet ved å «leve bare i Gud og for Gud».

Etter mindre enn tre års lykkelig ekteskap døde imidlertid Karol i 1852 og etterlot Marcellina med to små barn, Józef (f. 1850) og Karolina (f. 1852). Sønnen døde allerede i 1853. Marcellina innså at det ikke var Guds vilje at hun skulle leve i verden, men at det var klosteret som var hennes bestemmelse.

I 1854 reiste hun til Roma av helsegrunner, og der møtte hun p. Hieronim Kajsiewicz, en resurreksjonist (Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi – CR) som ble hennes åndelige veileder. Gjennom ham møtte hun Josefina Karska, som hadde planer om å grunnlegge en religiøs kommunitet som var viet til den generelle formasjon av kvinner. De to kvinnene samarbeidet om dette prosjektet, og dermed oppsto kongregasjonen Suore dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, «Søstre av den salige jomfru Marias uplettede unnfangelse» (Congregatio Sororum Immaculatae Conceptionis Beatae Virginis Mariae – SIC), Sióstry Niepokalanego Poczecia Najswietszej Panny Maryi. Arbeidet forente de to i et varmt vennskap. Marcellina tok ordensnavnet «Maria Marcellina av Den uplettede unnfangelse».

Men i mange år var Josefina syk med tyfus, og til slutt døde hun i 1860. Da ble Marcellina ny superior for kommuniteten, som da ikke hadde mer enn fire medlemmer. I 1863 flyttet Marcellina kommuniteten til sitt hjemland, og i Jazlowiec i erkebispedømmet Lviv åpnet hun deres første jenteskole. Den ble raskt et viktig åndelig og kulturelt senter.

Marcellina gikk løs på oppgaven med å utdanne kvinner i den faste overbevisning at det er grunnlaget for fornyelsen av familien, som er grunnlaget for et moralsk sunt samfunn. Blant hennes prinsipper for formasjonen av søstre og studenter var å understreke Guds forrang over alt, sannhet, gjensidig tillit og uselviskhet. Hun ga også effektiv hjelp til de fattige og ønsket at det ble opprettet gratis skoler ved hvert av kongregasjonens hus. I løpet av de femti årene hun ledet kongregasjonen, åpnet hun syv hus med formasjonsinstitutter og skoler for barn.

I 1904 skrev den polske forfatteren Henryk Sienkiewicz om henne: «Lovet være ditt kloke arbeid, og ære være dine fortjenester og godhet». Maria Marcellina svarte: «Jeg ser ikke på resultatene av vårt arbeid. De tilhører ikke oss. Hvis de finnes, tilhører de Guds til beste for vårt elskede land, som er revet i stykker».

Moder Marcellina døde den 5. januar 1911 i Jazlowiec i området (oblast) Ivano-Frankivsk. Den 15. desember 1994 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 25. juni 1996 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Hun ble saligkåret av paven den 6. oktober 1996 i Roma. Hennes minnedag er dødsdagen 5. januar.

av Webmaster publisert 03.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52