Den hellige Menas av Palestina og to ledsagere (600-t)

Minnedag: 12. april

Den hellige Menas var munk i Palestina på 600-tallet sammen med de hellige David og Johannes. De led martyrdøden ved å bli gjennomboret av piler av sarasenerne (araberne). Dette skjedde en gang etter 636, da Jerusalem ble erobret av araberne. Deres minnedag er 12. april i Østkirken.

Kilder: oca.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. september 2013

av Per Einar Odden publisert 15.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:06