Den salige Claudia Meansaea av Genève (1400-t)

Minnedag: 18. august

Den hellige Claudia Meansaea var den første abbedissen for det nylig grunnlagte klarisseklosteret (Ordo Sanctae Clarae – OSC) i Genève (ty: Genf; Gebenna) i Sveits. Hun døde på slutten av 1400-tallet og hennes minnedag som salig er 18. august.

Kilder: Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. februar 2012

 

av Per Einar Odden publisert 06.02.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05