Den hellige Maximus av Efesos (d. 250)

Minnedag: 30. april

Den hellige Maximus av Efesos (d. 250)

Den hellige Maximus (Maximos) levde på 200-tallet i Efesos i Lilleasia og var kjøpmann. Da keiser Decius' (249-51) edikt mot de kristne ble kunngjort i 250, meldte han seg selv for prokonsul Optimus som kristen. Da han nektet å ofre til den hedenske gudinnen Diana, ble han steinet til døde den 14. mai 250. Det skjedde enten i Efesos eller i Lampsakos (lat: Lampsacus) på den lilleasiatiske siden av Dardanellene (Hellesponten) (i dag Lapseki i Tyrkia). Hans acta er bevart.

Optimus: Hva er ditt navn og din stand?

Maximus: Jeg er født fri, men er Jesu Kristi slave.

Optimus: Hva er ditt yrke?

Maximus: Jeg er en plebeier, og jeg lever av mine forretninger.

Optimus: Er du kristen?

Maximus: Ja, det er jeg, men en synder,

Optimus: Har du ikke blitt informert om de ediktene som nylig ankom?

Maximus: Hvilke edikter, og hva er deres innhold?

Optimus: At alle de kristne gir opp sin overtro, anerkjenner den sanne fyrste som alle adlyder og tilber hans guder.

Maximus: Jeg har blitt fortalt om det ugudelige ediktet, og det er grunnen til at jeg virker ute av meg selv.

Optimus: Nå når du er informert om ediktene, så ofre til gudene.

Maximus: Jeg ofrer ikke til noen andre enn til Gud som er den eneste jeg har ofret til fra min ungdom, et minne som gir meg stor trøst.

Optimus: Du må ofre om du verdsetter livet. Hvis du nekter å adlyde, skal du dø under tortur.

Maximus: Dette har alltid vært målet for mine lengsler, og det var av nettopp denne grunn at jeg meldte meg i full offentlighet, for å benytte den muligheten som tilbys meg til å få en rask utgang fra dette miserable liv for å kunne eie det som er evig.

Da ga prokonsulen ordre om at han skulle slås, og samtidig sa han til ham:

Optimus: Ofre, Maximus, og du skal ikke lenger pines.

Maximus: Lidelser i Kristi navn er ikke pine, men komfortable salver, men hvis jeg går bort fra hans bud som finnes i evangeliene, da vil min belønning bli ekte og evig pine.

Da ga Optimus ordre om at han skulle legges på strekkbenken, og mens han ble torturert, sa han til ham:

Optimus: Fall fra, ditt krek, du hardnakkete idiot, og ofre for å redde dit liv.

Maximus: Jeg vil redde det om jeg ikke ofrer, men jeg vil miste det om jeg gjør det. Verken dine klubber, dine jernkroker eller dine flammer gir meg noen smerter, fordi Jesu Kristi nåde hviler i meg, og den vil berge meg fra dine hender og gi meg helgenens lykke, de som allerede i denne samme konflikten har triumfert over din grusomhet. Det er ved deres bønner jeg får dette motet og denne styrken som du ser i meg.

Optimus: Jeg gir ordre om at Maximus, fordi han nekter å adlyde de hellige edikter, skal steines til døde for å tjene som et eksempel på feiltakelse for alle kristne.

Maximus ble straks grepet av bødlene og båret utenfor bymurene, hvor de steinet ham til døde.

Hans minnedag i vest er 30. april og hans navn står i Martyrologium Romanum. Grekerne minnes ham på dødsdagen 14. mai. En Maximus som står i Martyrologium Romanum under 28. september, er ifølge de fremste autoriteter identisk med Maximus av Efesos.

av Webmaster publisert 10.07.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52