De hellige Markus og Marcian av Egypt og deres ledsagere (d. 304)

Minnedag: 4. oktober

De hellige Markus og Marcian (Marcianus, Martianus) var brødre i Egypt og led i år 304 martyrdøden, trolig i Alexandria, under keiser Diokletian (284-305) sammen med mange andre, som beskrives som «ofre av alle aldre og av begge kjønn» og deres antall som «talløse». De synes imidlertid å være duplikater av andre grupper. Deres minnedag er 4. oktober.

av Webmaster publisert 06.08.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:52