Den hellige Meletius og 250 ledsagere (100-t)

Minnedag: 24. mai

Den hellige Meletius hadde vært feltherre under keiser Antoninus Pius (138-61) og led martyrdøden sammen med 250 andre på et ukjent sted. Ifølge Martyrologium Romanum ble de drept på ulikt vis. Blant hans ledsagere som nevnes i de uekte (fabulosis) aktene, var de hellige Johannes og Stefan, Maximus og Serapion, en hedning som ble omvendt av de miraklene som skjedde ved dette martyriet. I tillegg nevnes tre barn, de hellige Cyriacus, Christian og Adelar. Deres minnedag er 24. mai. Bollandistene kaller hele historien for en tom fabel, men ifølge den ærverdige Cesare Baronius æres martyrene også i den greske kirken.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. november 2012

av Per Einar Odden publisert 18.11.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:06