Den hellige Meletius av Galatia og ledsagere (d. 138)

Minnedag: 24. mai

De hellige Susanna og Marciana med Simeon Stylitt den yngre, som feires samme dagDen hellige Meletius (Meletios) levde på 100-tallet. Han var general (stratelates) i den romerske hæren og hadde kommandoen i distriktet Galatia i Lilleasia (i dag Tyrkia) under den romerske keiseren Antoninus Pius (138-61). Han var også kristen og ba innstendig om at Herren måtte få en slutt på de hedenske feiltakelser. Vettskremt over denne bønnen gikk de djevlene som bodde i de hedenske templene, inn i hunder, som skremte opp innbyggerne i distriktet med sin uling.

General Meletius og hans soldater kvittet seg med de gale hundene og ødela templene. Han ble da arrestert og brakt for retten for guvernør Maximian. Siden han nektet å ofre til avgudene, ble Meletius torturert, og han døde mens han bekjente sin tro på Kristus. Tribunene i hans regiment, de hellige martyrene Stefan og Johannes, ble halshogd for sin bekjennelse av Kristus som sann Gud.

De resterende soldatene i regimentet, som også erklærte seg som kristne, ble halshogd med sverd, sammen med sine hustruer og barn. I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum heter det under den 24. mai: «Den hellige Meletius, en armégeneral, og hans 252 ledsagere, som led martyrdøden på forskjellig vis». I den ortodokse tradisjonen heter det at 1 218 menn døde, «selv om noen historikere angir antallet til 11 000».

I den ortodokse tradisjonen oppgis navnene på en rekke av martyrene, i tillegg til generalen Meletius og tribunene Stefan og Johannes. De hellige martyrene Theodor og Faustus ble brent sammen med mange andre. Blant de kvinnene og barna som ble drept, er de hellige martyrene Marciana, Susanna og Palladia og spedbarna Kyriakos og Kristian. I tillegg kjenner vi navnene på tolv tribuner: de hellige martyrene Faustus, Festus, Marcellus, Theodor, Meletius, Sergius, Marcellinus, Felix, Fotinus, Theodoriscus, Mercurius og Didymus.

I tillegg kjenner vi navnene på de hellige Serapion egypteren og Kallinikos trollmannen. Serapion var født i Egypt. Han hadde kommet til distriktet Galatia og bevitnet Meletius’ og hans kameraters martyrium. Da han så den tapperheten som de som trodde på Kristus, døde for ham med, trodde Serapion selv, og for dette ble han fengslet. I fengselet kom en Guds engel ned til ham og gjorde ham til biskop. Kallinikos var en tidligere trollmann, til og med beskrevet som «erketrollmann» (archimagus), som led martyrdøden med de andre for Kristi skyld.

Det finnes ingenting mer troverdig om disse martyrene. Deres martyrium skjedde i Galatia på 100-tallet (i 138?). Noen kilder oppgir dødsåret 218. Deres minnedag er 24. mai.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, zeno.org, ocafs.oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. august 1999

av Webmaster publisert 22.08.1999, sist endret 28.12.2015 - 12:06