Den hellige Meliton av Sardis ( -~180)

Minnedag: 1. april

Den hellige Meliton (Melito) var en biskop av Sardis i Lydia hvis kirkelige skrifter ble høyt priset av den hellige Hieronymus, Eusebius og av andre. Han fikk tilnavnet "profeten" av disse sine beundrere. Han regnes som en av de store av tidens apologeter. Han døde omkring år 180. Enkelte av de skrifter som er blitt tilregnet ham, blir av endel forskere idag regnet som skrevet av en annen, og ukjent, forfatter.

av Webmaster publisert 30.03.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52