Den hellige Melorus

Minnedag: 1. oktober

Det finnes en hellig Melorus som nok var en historisk person, i Bretagne. Ham vet man ingenting om. Det kommer nok av en forveksling - at beretningene om en annen «hellig», en sagnfigur av samme navn (Melorus, Mélar, Mylor) var så spennende at den historiske Melorus' levned er gått i glemmeboken. Sagnfiguren var angivelig en prins som skal ha lidd martyrdøden. Denne fabelhelgenen ble minnet den 1. oktober.

av Webmaster publisert 12.12.1997, sist endret 28.11.2015 - 02:52