De hellige Meneus og Capito

Minnedag: 24. juli

De hellige Meneus (eller Hymenaeus) og Capito (Capiton) er martyrer som minnes både i de greske menologiene og i Martyrologium Romanum (som har Meneus), men ingenting er kjent om dem i dag, heller ikke tid og sted for deres martyrium. Deres minnedag er 24. juli.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 4. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 04.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06