Den hellige Maximus av Sabina og to ledsagere (d. 304)

Minnedag: 11. mai

De hellige Bassus og Fabius

De hellige Maximus, Bassus og Fabius (it: Massimo, Basso e Fabio) led martyrdøden i Roma i 304 under keiser Diokletian (284-305). Deres minnedag er 11. mai. De opptrer i biografien til den hellige presten Antimus av Roma, Acta Sancti Anthimi, som hadde tilknytning til mange helgengrupper som feires samme dag (11. mai). Men det hersker enighet om at dette er en oppdiktet historie, satt sammen av mange helgenbiografier. De ulike gruppene og personene hadde sin egen kult.

Historien forteller at Pinian (Faltonius Pinianus), ektemannen til den hellige Lucina Anicia, oldebarn av keiser Gallienus (253-68), hadde blitt sendt av keiser Diokletian (284-305) og hans medkeiser Maximian (286-305) som prokonsul til den romerske provinsen Asia, som omfattet regionene Mysia, Lydia, Caria og Frygia.

Etter at hans rådgiver Cheremone, forfølger av de kristne, led en ynkverdig død, ble Pinian så rystet at han ble svært syk. Etter at alle medisinske midler var prøvd uten resultat, bestemte hustruen Lucina seg for å henvende seg til de kristne som fortsatt satt fengslet, og spørre om de kunne helbrede mannen. Blant de fengslede kristne var presten Antimus, diakonen Sisinnius, Diokletius og Florentius samt Maximus, Bassus og Fabius. Antimus forsikret at den syke ville bli frisk hvis han gikk over til kristendommen, og det skjedde også. Pinian satte da fri så mange kristne han kunne og gjemte dem i eiendommene han hadde i Sabina og Piceno.

Etter at Antimus var henrettet, ble Maximus tatt og halshogd like etter, den 19. eller 20. oktober, og ble gravlagt i det samme kapellet som Antimus, ved den 30. milesteinen ved Via Salaria i Sabina. Bassus oppmuntret de troende til å holde ut de nye prøvelsene som ventet, og han ble da arrestert. Da han nektet å ofre til de romerske gudene Bacchus og Ceres, ble han massakrert av folket i Forum Novum (nå Vescovio). Fabius ble også halshogd ved Via Salaria etter grusom tortur.

Maximus, Bassus og Fabius har minnedag 11. mai i Martyrologium Romanum, samme dag som Antimus. Det er mulig at bare Maximus led martyrdøden i Forum Novum, for to berømte afrikanske martyrer het Bassus og Fabius, og det kan være at deres relikvier på et tidspunkt ble overført dit.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, Patron Saints SQPN, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. juli 1999

av Webmaster publisert 25.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53