Den salige Maria Teresa Fasce (1881-1947)

Minnedag: 18. januar

Den salige Maria Teresa Fasce (1881-1947)

Den salige Maria Teresa ble født som Maria Johanna Fasce (it: Maria Giovanna) den 27. desember 1881 i Torriglia nær Genova i Liguria i Italia. Hun var datter av Eugenio Fasce og hans andre hustru, Teresa Valente. Hun ble alltid kalt Marietta i familien. Familien tilhørte det velstående høyborgerskapet i Genova. Da Marietta var åtte år gammel, mistet hun sin mor. Luigia, den eldste søsteren, tok ansvaret for å oppdra de yngre barna. Marietta fikk en god utdannelse, både solide religiøse verdier og kunnskaper om verdslige emner.

I det augustinske sognet Nostra Signora della Consolazione, «Vår Frue av Trøsten», i Genova var Maria en aktiv ung kvinne i liturgien og i katekeseundervisningen for barn. Der lærte hun å elske den augustinske spiritualiteten under veiledning av p. Mariano Ferriello OSA. Hun ble også kjent med de ekstraordinære menneskelige og åndelige eventyrene til den hellige Rita av Cascia, og Ritas helligkåring i 1900 gjorde stort inntrykk på henne.

Marietta følte et kall til å slutte seg til Ritas kloster i Cascia, men det var et avsidesliggende sted i fjellene i Umbria, og det var svært fattig. Verken Marias familie eller kommuniteten i Cascia betraktet stedet som passende for en kvinne som kom fra en velstående bakgrunn. Men Maria insisterte helt til hun fikk det som hun ville, og i juni 1906 trådte hun inn som postulant hos augustinerinnene (Ordo Sancti Augustini – OSA) i klosteret St. Rita i Cascia. Julaften ble hun ikledd drakten, og ved midnatt julen 1907 avla hun sine enkle løfter. Hun tok da ordensnavnet Maria Teresa Eletta.

Men snart fikk Maria oppleve kontrasten mellom idealet for klosterlivet og klosterets sørgelige realiteter. For etter at en gruppe på syv yngre nonner fra et annet kloster i Visso hadde sluttet seg til kommuniteten i Cascia, var den preget av splittelse og fullstendig dekadanse. Av den grunn ba hun generalprioren om tillatelse til å leve en periode eksklaustrert (å leve utenfor klausuren uten å forlate ordenen) for å reflektere over sin fremtid. Hun dro fra Cascia i juni 1910. Etter ti måneder hos familien vendte hun tilbake til klosteret i mai 1911, fast bestemt på å realisere sitt ønske om å bli augustiner i Cascia og motivert av en glødende lengsel etter å arbeide for kommunitetens fornyelse. Hun avla sine evige løfter den 22. mars 1912.

Maria levde et liv preget av kontemplasjon og solidaritet med de fattige. Hun ble novisemester i 1914, og fast bestemt på å forbedre det religiøse livet i kommuniteten, skrev hun i 1916 tre brev til sine overordnede som fordømte situasjonen i klosteret. I 1917 ble hun utnevnt til kommunitetens vikar, og på konventualkapitlet i 1920 ble hun valgt til abbedisse. Deretter ble hun ni ganger enstemmig gjenvalgt i embetet, og hun var abbedisse til sin død.

Det lille kapellet hvor Ritas legeme var bevart, var nesten ukjent da Moder Maria trådte inn i klosteret. Maria fikk bygd en ny kirke, til tross for alle vanskeligheter som oppsto. Hun lanserte prosjektet i 1925, men det skulle ta 22 år før det var ferdig. Byggingen startet i 1937, men arbeidene stanset opp på grunn av Andre verdenskrig og ble ikke gjenopptatt før våren 1946. Den nye basilikaen ble vigslet den 18. mai 1947. I dag er den et valfartsmål for tusenvis av pilegrimer som følger Ritas liv gjennom nyhetsbrevet Dalle Api alle Rose, «Fra bier til roser», som Moder Maria startet den 22. mai 1923 og som fortsatt utgis. Gjennom Rita blir mange brakt nærmere Gud, og dette var nettopp Moder Marias drøm.

Ved siden av kirkebyggingen og nyhetsbrevet var Marias tredje store prosjekt et barnehjem hun på grunn av sitt store hjerte grunnla i tilknytning til klosteret. Det sto ferdig i 1938, og der ble fattige, foreldreløse jenter tatt inn. Maria ikke bare underviste dem, men tok seg også tid til å leke med dem, og hun kalte de foreldreløse jentene sine «bier». I dag er det et betydelig antall som bor i den moderne Alveare di Santa Rita, «St. Ritas maurtue», nær kirken. Rundt klosteret ble det skapt andre betydelige institusjoner, som det augustinske seminaret, hospitalet St. Rita og retretthuset. Hennes verk er et levende og strålende vitnesbyrd om hennes aktiviteter som superior, spesielt kirken St. Rita og spredningen av hennes kult over hele verden.

Moder Maria Teresa av Cascia var en kvinne med en sterk personlighet. Hun viste det i sine evner til å organisere, men også gjennom sin aksetiske kapasitet til å lide under livets motsetninger, spesielt sykdom. Hennes spesielle torn i kjødet var en svulst i brystet som plaget henne i årevis og tvang henne til å gjennomgå to operasjoner. I tillegg hadde hun astma, diabetes, hjerteproblemer og dårlig blodsirkulasjon. Hun var ganske tung og hadde store problemer med å gå. Moder Marias skrøpelige helse var et langt og sakte Golgata for henne, men hun beholdt motet hele tiden. Hun døde den 18. januar 1947 i Cascia, 65 år gammel, ennå før basilikaen var vigslet. Hennes uråtnede legeme hviler i krypten ved siden av den helgenen hun elsket så høyt.

Den 11. juli 1995 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 7. juli 1997 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Hun ble saligkåret av paven den 12. oktober 1997 på Petersplassen i Roma. Hennes minnedag er dødsdagen 18. januar, men augustinerne feirer sin medsøster den 12. oktober.

av Webmaster publisert 03.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53