Den salige Magdalena (Madeleine) Fontaine og hennes 3 ledsagere ( -1794)

Minnedag: 27. juni

Den salige Madeleine Fontaine var født i 1723 i Etrépagny i Eure i Frankrike. Hun ble i 1748 novise i kongregasjonen Barmhjertige søstre av St. Vincent de Paul eller Vincentinerinnene (Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul - FdC). Fra 1767 var hun forstanderinne i det huset kongregasjonen hadde i Arras. Den lille kommuniteten besto av sju søstre, som pleide de syke i byen og drev en jenteskole. Men den 14. juli 1789 brøt Den franske revolusjon ut. For bakgrunn og forløp, se Martyrer fra Den franske Revolusjon.

Søstrenes arbeid ble satt i fare i 1793 da Joseph Lebon, en notorisk frafallen (apostat) prest, beslagla kommunitetens eiendom og påtvang skolen en legmann som leder. I en tid fikk søstrene tillatelse til å fortsette med sine plikter innen sykepleien, kledd i sivile klær. Moder Magdalena skjønte hva som kom til å skje, så hun sendte de to yngste nonnene til Belgia forkledd som bønder. En søster, som hadde avlagt foreløpige løfter, hadde vendt hjem til familiene da løftene utløp. De resterende tre søstrene var i førtiårene. Sammen med sin forstanderinne nektet de i 1793 å avlegge den foreskrevne eden på forfatningen.

Den 14. februar 1794 ble de arrestert som mistenkte. Det ble fremlagt fabrikkerte bevis for deres «kontrarevolusjonære virksomhet» og de ble ført til Cambrai, hvor Joseph Lebon var ansvarlig for undersøkelsene. De ankom dit den 26. juni, ble brakt for et tribunal samme dag og ble dømt til døden.

De fire søstrene ble giljotinert i Cambrai dagen etter, den 27. juni 1794. De gikk i døden mens de sang Ave maris stella. Moder Magdalena Fontaine var den siste som gikk opp på skafottet, og da hun kom frem til giljotinen, snudde hun seg til folkemengden og ropte: «Hør, kristne! Vi er de siste ofrene. Forfølgelsen kommer til å stanse. Galgene vil bli ødelagt. Jesu altre vil reise seg igjen i herlighet!»

Hennes profeti ble oppfylt. Frankrike var trett av forfølgelsene, og folkets mening var at henrettelsene skjedde på religiøst grunnlag. Robespierre, arkitekten bak Terroren, ble sendt til giljotinen i juli samme år, og Joseph Lebon fulgte ham i august.

De andre tre salige martyrene var:

  • Fransiska (Françoise) Lanel, født 1745 i Eu i Frankrike. Hun ble Vincentinerinne i Rouen og senere stasjonert i Cambrai og Arras. Hun var forstanderinne.
  • Fransiska (Françoise) Fanton
  • Johanna (Jeanne) Gérard

De ble saligkåret den 13. juni 1920 av pave Benedikt XV sammen med De 11 ursulinnene fra Valenciennes. Vincentinerinnenes minnedag er 27. juni.

av Webmaster publisert 28.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:53