Den hellige Mechthild av Hochsal (1000-t)

Minnedag: 6. mars

Den hellige Mechthild levde som inkluser (lat inclusio = innesperring), det vil si innemurt nonne, i Hochsal ved Waldshut i Sør-Tyskland. Hennes grav i kirken i Waldshut var helt frem til 1600-tallet et mål for utallige valfarter. Hennes minnedag er 6. mars.

av Webmaster publisert 08.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:53