Den hellige Merthe av Hyllested

Minnedag: 6. januar

Den hellige Merthe er en lokal dansk helgen. Hun nevnes i forbindelse med en legedomskilde ved Hyllested i Sorø amt. Sagnet forteller om en pike som en gang på marken hørte plutselig klokkeklang. Dette fortalte henne at det på stedet skulle bryte opp en kilde gjennom jorden, og underet skjedde at kilden sprang ut, den ble siden til hennes ære kalt «Skt. Merthes Kilde». Kilden fik ry som legedomskilde særlig for podagra og svake øyne. Man har gått i prosesjon, formodentlig ved St. Hans, og kirkens prest og degn hadde en særlig slags inntekt som ble kalt «korsbær-mad» for å bære korset.

av Webmaster publisert 31.12.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:03