Den salige Mikaela Andrusikiewicz (1865-1926)

Minnedag: 9. desember

Den salige Mikaela Andrusikiewicz (Michaela) ble født den 11. januar 1865 i Modlnica i distriktet Gmina Wielka Wies ved Kraków i det nåværende Polen. Hun sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Hun ble kanonisse i deres kloster Zwierzyniec i Kraków.

Der mottok hun ordensdrakten den 26. oktober 1891. Hun var lærer på klosterskolen og fra 1900 bibliotekar. Senere var hun ansvarlig for legsøstrene, sorores conversae. Hun skrev flere artikler, blant annet om de polske premonstratenserne, om den salige Hroznata og om kirken St. Norbert i Kraków.

Klosteret Strahov ved Praha startet et initiativ for å grunnlegge et kloster for premonstratenserinner ved det kjente valfartsstedet «Det hellige fjell» nær Olomouc i Morava, hvor premonstratenserne sto for den kirkelige betjeningen. I den forbindelse ba abbed Sigismund Stary av Strahov også om hjelp fra Kraków. Med tillatelse fra Den hellige stol av 7. juni 1902 sendte søstrene sr. Mikaela dit, hvor hun organiserte klosterlivet i den nye kommuniteten av norbertinske tredjeordensøstre.

Senere fikk hun i oppgave å overta ledelsen av et nytt ordenshus med navnet St. Josef, og i 1904 åpnet søstrene et tredje hus i Stresovice i det vestlige Praha. Fra 1914 til 1924 var Mikaela subpriorinne og fra 1924 til sin død priorinne i Zwierzyniec. Denne overbevisende og fortjenstfulle ordenskvinnen døde den 9. desember 1926, 61 år gammel. Hun æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 9. desember.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53