Den hellige Mikael av Kiev (d. 992)

Minnedag: 30. september

Den hellige Mikael av Kiev (d. 992)

Den hellige Mikael (ru: Mikhail; Михаил) ble født en gang på 900-tallet, ifølge Joakimov-krøniken i Syria, men ifølge andre krøniker i Bulgaria eller Serbia, og en tredje tradisjon sier at han kom fra Hellas. I år 989 kom han i alle fall til den bysantinske byen Kherson (Chersonesos/Chersones; ru: Korsun) på Krimhalvøya sammen med andre klerikere som var sendt av den hellige patriark Nikolas II Krysoberges av Konstantinopel (979-91) etter anmodning av den hellige fyrst Vladimir av Kiev (ca 956-1015). Dette skjedde ikke lenge etter fyrst Vladimirs dåp i 988.

Han ble den første metropolitten av Kiev og dermed primas for den russiske Kirken. Hans tjeneste var vanskelig, men nådefylt. Han var først og fremst en stor lærer og kom til Russland med apostolisk nidkjærhet. Han reiste rundt i det nylig opplyste russiske landet, forkynte evangeliet, døpte og underviste det nyomvendte folket og grunnla de første kirkene og religiøse skolene. I Rostov etablerte han den første trekirken til ære for Jomfru Marias Dormisjon (innsovning) (i vest: Marias opptakelse i himmelen), og han installerte Theodor Grekeren der som biskop. Mikael var en klok og vennlig, men også streng hierark. Den russiske Kirken har bevart minnet om hans prisverdige gjerninger. Han regnes tradisjonelt som grunnlegger av klosteret St. Mikael («med gullkuplene») i Kiev samt Mezjigorskij-klosteret nær Vysjgorod med greske munker i 988.

Mikael døde den 15. juli 992 og ble gravlagt i den såkalte Tiende-kirken i Kiev som fyrst Vladimir hadde bygd og viet til Marias opptakelse i Himmelen. Rundt år 1103, under den hellige hegumen (abbed) Theoktistos (senere biskop av Tsjernigov), ble hans relikvier overført til «Øvre lavra» eller «De nære hulene» (ru: Blizjnie pesjtsjery), som også kalles St. Antonios-hulene, i huleklosteret i Kiev. Den 1. oktober 1730 ble relikviene flyttet inn i den store kirken i huleklosteret, Dormisjonskatedralen. Der hviler de fortsatt i et sølvrelikvar.

Mikaels minnedag er 30. september, men også dødsdagen 15. juli nevnes. Tidligere ble han feiret den 2. september sammen med de hellige Antonios og Theodosios av Huleklosteret.

av Webmaster publisert 26.12.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53