Den hellige Mildgytha av Eastry (d. ~676)

Minnedag: 17. januar

Den hellige Mildgytha (Mildgyth, Mildgitha, Milgitha, Milgithe, Mildgyda, Mildwida, Milwida, Milwyda; gmleng: Mildgȳð) ble født på 600-tallet i England som datter av kong Merewald (Merewalh) av Magonset (ca 650-ca 670) og hans andre hustru, den hellige Ermenburga eller Domneva, prinsesse av Kent. Magonset var et lite anglerrike under kongeriket Mercia. Senere skribenter har sagt at Merewald var en av de ti barna til den beryktede hedenske kong Penda av Mercia (632-54). Mildgythas søsken var broren Merefin, som døde ung, og de to eldre hellige søstrene Mildred av Thanet og Milburga av Wenlock.

Mildgytha var den yngste og minst kjente av søstrene. Hun mottok sløret og ble benediktinernonne (Ordo Sancti Benedicti – OSB), men det finnes to gamle tradisjoner om henne. En sier at hun ble nonne i et kloster i Northumbria, hvor hun døde og ble gravlagt. Men hun var muligens på et tidspunkt nonne i klosteret Minster på Isle of Thanet på østspissen av Kent (Minster-in-Thanet), hvor hennes mor var abbedisse og søsteren Mildred og morens søster, den hellige Ermengitha av Thanet, var nonner. Den mer populære Thanet-tradisjonen sier at hun ble nonne i Eastry ved Canterbury før hun etterfulgte Mildred som abbedisse i Thanet i 732 og døde der en 17. januar rundt 750 og at de begge ble gravlagt der.

Men alle andre kilder sier at Mildgytha døde rundt 676, mens Mildred levde i alle fall til rundt 700. Da danskene ødela Thanet, ble Mildreds og Mildgythas levninger gjemt i Lyminge inntil den salige erkebiskop Lanfranc av Canterbury (1070-89) i 1085 overførte dem til kapellet i St Gregors hospital som han grunnla i Canterbury. Denne tradisjonen finnes i en helgenliste fra 1200-tallet. Munkene i St Augustin-klosteret i Canterbury, som hadde det de betraktet som de ekte relikviene av Mildred, protesterte imidlertid heftig på denne versjonen.

Alt som med sikkerhet er kjent om Mildgytha er at hun var nonne og at «mirakuløse krefter ofte ble vist» på hennes grav i Northumbria. Hun synes å ha dødd lenge før sine søstre, mens hun fortsatt var ganske ung, noe som kan være grunnen til at hun nevnes så lite.

Mildgythas minnedag er dødsdagen 17. januar, men 23. februar nevnes også.

Kilder: Attwater/John, Attwater/Cumming, Farmer, Benedictines, Delaney, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, en.wikipedia.org, britannia.com, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. januar 1998

av Webmaster publisert 17.01.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:53