De hellige Minervius og Eleazar av Lyon og ledsagere (200-t)

Minnedag: 23. august

De hellige Minervius (Minervus) og Eleazar (Eleazarus) og deres ledsagere var martyrer på begynnelsen av 200-tallet, men detaljene fra deres lidelseshistorie mangler, og de opplysningene som gis i krønikene, er ikke pålitelige. De synes nokså klart at de led martyrdøden i Lyon. Åtte barn ble sagt å ha vært blant martyrene, og de skal angivelig ha vært barna til enten Minervius eller Eleazar. Noen (for eksempel Migne) mener at Eleazar var en kvinne, kanskje Minervius’ hustru, og bruker den kvinnelige formen Eleazarum i stedet for Eleazarus. Deres minnedag er 23. august.

Kilder: Benedictines, Bunson, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 27.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06