Den hellige Missurianus av Afrika og 46 ledsagere

Minnedag: 27. januar

Den hellige Missurianus led ifølge det gamle Martyrologium Hieronymianum martyrdøden i Afrika på et ukjent tidspunkt og sammen med 46 ledsagere, men bortsett fra stedsangivelsen Afrika og navnene på 22 av ledsagerne, gis det ikke flere opplysninger. Ledsagerne var:

De hellige Publia, Viktor, Quintillus (Quinctillus), Publianus, Festus, Felix, Bonosus, Processus, Veneria, Marina, Fortunata, Tecussa, Gaddites, Secundus, Epictulus (Epictula), Vincent, Rogatus, Primus, Aurelius, Hilarius, Perpetua og Juliana. I tillegg kommer 24 navnløse.

Gruppens minnedag er 27. januar. Ifølge Morcellus’ martyrologium Annales Ecclesiae Africanae Temporibus Cyprianicis hører de hellige Avitus og Donatus, som også minnes den 27. januar, med i denne gruppen. Samme kilde oppgir varianten Epictula.

Det er mulig at Viktor, Festus og Marina opprinnelig hører sammen med Censorianus av Afrika, som feires den 28. januar sammen med nettopp disse tre. Tross alt står alle unntatt Censorianus også på listen den 27. januar. Så Missurianus kan være en skrivefeil for Censorianus.

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl, glaubenszeugen.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 10.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05