Den hellige Markus Ji Tianxiang (1834-1900)

Minnedag: 28. september

Markus Ji Tianxiang (1834-1900) En av De 56 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret

Den hellige Markus Ji Tianxiang [Ki-T'ien-Siang] ble født i 1834 i landsbyen Yanzhuangtou sørvest for distriktssenteret i distriktet Chi i provinsen Hebei i Kina. Han hadde en bror som var prest og var leder for katolikkene i sin landsby. Han studerte de teologiske bøkene til p. Matteo Ricci SJ og var også ekspert på kinesisk medisin, spesielt akupunktur. I sin medisinske praksis behandlet han alle likt, både rike og fattige, bortsett fra at de fattige ikke trengte å betale.

Da Markus var 40 år, fikk han en alvorlig form for diaré og begynte å bruke opium for å kontrollere den. Han ble helbredet for sykdommen, men ble avhengig av opiumen og klarte ikke å slutte med den. Hans sogneprest nektet til slutt å gi ham absolusjon og de andre sakramentene, noe som ga ham bare ett valg: «Skal jeg noen sinne komme til himmelen, må jeg lide martyrdøden».

I 1900 brøt det såkalte bokseropprøret ut i Kina. For bakgrunn, se De 56 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. Det startet i provinsen Shangtu [Shandong], hvor bokserne nedkjempet europeerne. Da forfølgelsene nådde høydepunktet, tilskyndet den lokale dommeren, Shuang Gui, som selv var fiendtlig innstilt til Kirken, to gatepøbler, Li Tui og Li Che, til å se seg ut Markus Ji og forråde ham. Den 8. juli 1900 hørte Markus at en gjeng boksere lette etter ham, så han tok med seg familien og flyktet til Li Tuis hus. Der ble han forrådt til bokserne.

Det var 11 andre personer sammen med Markus - ni fra hans nærmeste familie og to slektninger fra Wanjiazhuang. Det var hans eldste svigerdatter Marta (44), hennes døtre Bernadette (11) og Maria (9) og yngste sønn Frans Yu Xue (6), hans andre sønn Peter Yu Guangren (37) med hans kone Maria Wang-Yu (37), deres barn Yu Zhao (3), Yu Gao (9) og Maria Yu (7), samt to andre slektninger, fru Magdalena Yang-Chen (66) og hennes barnebarn Magdalena (7).

Da bokserne kom, begynte den 6-årige Frans å gråte, Marta trøstet ham og forbannet bokserne. En av dem hogg i raseri hodet av henne og hengte det opp på en stang foran en kjerre. Deretter dro alle til administrasjonshuset. Der ga dommeren Markus en siste sjanse til å avsverge sin tro, men han avslo. Deretter delegerte dommeren sin makt til å henrette dem til bokserne. Markus ba om at måtte få bli den siste som ble drept, og dette ble innvilget. Han var så vitne til halshoggingen av ti medlemmer av sin familie før han bød fram sitt eget hode for sverdet. Han var 66 år gammel. Dette var den 8. juli 1900 nær byen Kitcheou.

Markus Ji Tianxiang ble saligkåret den 17. april 1955 av pave Pius XII (1939-58) sammen med fire jesuittpatere og 51 andre kinesiske katolikker som var utvalgt blant det store antallet martyrer under Bokseropprøret. De første martyrene fra bokseropprøret var saligkåret i 1946, se De 29 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. De ble alle helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II blant de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

Hans minnedag sammen med de andre martyrene fra Kina er 28. september.

av Webmaster publisert 15.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:53