Den salige Maria Klara Galvão Meixa de Moura Telles e Albuquerque (1843-1899)

Minnedag: 1. august

Den salige Maria Klara Galvão Meixa de Moura Telles e AlbuquerqueDen salige Maria Klara ble født som Libânia do Carmo Galvão Meixa de Moura Telles e Albuquerque den 15. juni 1843 i Amadora i Lisboa i Portugal. I 1869 mottok hun drakten som kapusinersøster (Ordo Sancti Francisci Capuccinarum – OSFC), og hun tok navnet Irmã Maria Clara do Menino Jesus (sr. Maria Klara av Jesusbarnet).

Hun ble den 10. februar 1870 sendt til novisiatet i Calais i Frankrike med tanke på å etablere en ny kongregasjon i Portugal. Hun grunnla den 3. mai 1871 den første kommuniteten i kongregasjonen Fransiskanske hospitalsøstre av Den uplettede unnfangelse (Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição – CONFHIC) i São Patricio i Lisboa, og fem år senere, den 27. mars 1876, ble kongregasjonen godkjent av Den hellige stol.

Gjennom hele sitt liv åpnet Mãe Clara (moder Klara) et stort antall hus for å motta de fattige og trengende i Portugal og sende søstre til misjonen i Angola, Guinea-Bissau og Goa. Hun døde den 1. desember 1899 i Lisboa, bare 56 år gammel. Hennes jordiske levninger befinner seg i krypten til kongregasjonens moderhus i Linda-a-Pastora.

Hennes saligkåringsprosess ble åpnet i 1995. Den 6. desember 2008 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 10. desember 2010 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Det mirakelet som tilskrives henne, skjedde den 12. november 2003 i Baiona i Spania. En from spansk kvinne, Georgina Troncoso Monteagudo, hadde i 1998 dratt til hennes grav og bedt om en helbredelse fra sin pyoderma gangrenosum – en sjelden hudsykdom som utvikler store sår på ulike steder på kroppen.

Hun ble saligkåret den 21. mai på Estádio do Restelo i Lisboa. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans personlige utsending, i dette tilfelle kardinal Angelo Amato SDB, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Georgina Troncoso Monteagudo var til stede ved saligkåringen. Hennes minnedag er dødsdagen 1. august.

av Mats Tande publisert 22.05.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:03