Den salige Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922)

Minnedag: 6. juli

Den salige Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922)

Den salige Maria Teresa Ledóchowska ble født den 29. april 1863 i Loosdorf i Østerrike. Hun var en av fem barn av grev Anton Walka Ledóchowski, opprinnelig fra Polen, og hans hustru, grevinne Josefina Salis-Zizers, opprinnelig sveitsisk. Familien var svært from og hadde en sterk tradisjon for tjeneste for Kirken: Hennes onkel var kardinal Miecislas Halka Ledóchowski (1822-1902), hennes bror Vladimir Halka von Ledóchowski (1866-1942) ble jesuittenes 26. ordensgeneral (1915-42) og hennes søster, den hellige Ursula Julia Ledóchowska (1865-1939), grunnla de grå Ursulasøstrene i Pniewy nær Poznan.

I 1873 flyttet familien til St. Pölten, hvor Maria Teresa gikk på skolen til «De engelske damer» sammen med søstrene Julia og Fanny. Hennes skrantende far lengtet stadig mer etter sitt hjemlige Polen, så i 1883 flyttet familien til Lipnica Murowana i bispedømmet Tarnów ved Kraków. I 1885 ble Maria Teresa alvorlig syk med kopper, men hun kom seg igjen. Faren døde imidlertid av sykdommen i februar 1885, og deres onkel kardinalen overtok ansvaret for dem. Samme år dro Maria Teresa til Salzburg for å bli hoffdame ved hoffet til storhertuginnen av Toscana, og senere ble hun storhertuginnens nære medarbeider.

Hennes interesse for misjonen i utlandet ser ut til å ha kommet fra et møte i 1886 med noen Fransiskanske misjonærer av Maria. Hun konsulterte sin onkel, som på den tiden var kardinalprefekt for Propaganda Fide, og han oppmuntret henne til å bruke sine betydelige litterære evner i Kirkens tjeneste. Tre år senere overbeviste et møte med kardinal Lavigerie henne om behovet for misjonærer som kunne arbeide i Afrika og at hun selv skulle ta opp det religiøse liv.

Hun begynne å organisere grupper av legfolk for å støtte misjonens arbeid og å bli aktive i anti-slaveribevegelsen. Hun bidro med artikler i en rekke magasiner og utga andre selv, inkludert «Afrikas ekko», som hun grunnla i 1889 og som i 1913 kom ut på ni forskjellige språk. Hennes skrifter utmerket seg ved detaljert analyse og var uten den sentimentaliteten som var vanlig i de fleste misjonstidsskriftene på den tiden. Hun forlot hoffet for å bo sammen med Nestekjærlighetens søstre i Solnogrod.

I 1888 hadde den 25-årige Maria Teresa grunnlagt flere foreninger mot slaveri, som i 1894 gikk opp i «St. Peter Claver-instituttet for den afrikanske misjon», som hun grunnla og skrev reglene for. Det er et religiøst fellesskap med løfter og en misjonsforening. Den hellige Peter Claver var helligkåret i 1888, og i 1896 skulle han bli utropt til skytshelgen for alle dem som arbeider for evangelisering av mennesker med afrikansk opphav. Instituttet ble formelt godkjent i 1899, og var viet til arbeidet for misjonen i Afrika, og støttet den med penger, bønn og religiøse publikasjoner. Selv om det var et religiøst institutt, og Maria Teresa avla selv løfter som medlem i 1895, understreket hun viktigheten av engasjement fra legfolk. Hun forsto også pressens betydning og grunnla flere trykkerier. Hun startet produksjon av bibler, katekismer og tidsskrifter på ulike afrikanske språk. Hun ble aktivt involvert i alfabetiseringsprogrammer, både som en hjelp i evangeliseringen og som en måte å forbedre forholdene for folkene i Afrika.

Hun deltok på konferanser, holdt foredrag og førte en utrettelig brevveksling på vegne av instituttet. I alt hun gjorde, var hun inspirert av en kjærlighet til Gud og en tro på den enestående verdi av hvert enkelt menneskelig individ. I 1900 organiserte hun en internasjonal anti-slaverikonferanse i Wien. All suksess hun hadde, tilskrev hun Guds godhet og nåde. Alle som møtte henne, ble slått av hennes oppriktighet, hennes selvkontroll og hennes barnlige entusiasme for enhver god sak. Hun ble kalt «De svartes mor».

Grevinne Ledóchowska døde den 6. juli 1922 i Roma, 59 år gammel. Der hadde hun etablert instituttets generalat, og hennes jordiske rester ble flyttet dit i 1934. Hun ble saligkåret den 19. oktober 1975 av pave Paul VI (1963-78). Hennes minnedag er dødsdagen 6. juli. Instituttet er i dag aktiv i rundt tyve land og driver trykkpresser, kateketiske sentra og losjihus for universitetsstudenter.

Hennes søster Ursula ble saligkåret etter Maria Teresa, den 20. juni 1983, men ble helligkåret først, den 18. mai 2003 av pave Johannes Paul II på Petersplassen i Roma.. Det er også innledet en saligkåringsprosess for deres bror Vladimir.

av Webmaster publisert 08.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53