Den hellige Martin av León (1130-1203)

Minnedag: 12. januar

Den hellige Martin ble født i León i Spania. I ung alder mistet han sin mor. Da tok faren og gutten inn hos regularkanikkene i León. Etter farens død, gjennomførte Martin lange pilegrimsreiser. Han sluttet seg til kanikkene, og da de mistet sitt abbedi i León, flyttet han med dem til et annet abbedi i samme by. Han ble kjent for sitt strenge liv, for sin andakt til Alterets sakrament, og sin broderlige kjærlighet. Han skrev en rekke traktater, særlig om Den hellige Skrift. Han døde i 1203 i León, og minnes på dødsdagen 12. januar.

av Webmaster publisert 09.12.1997, sist endret 28.11.2015 - 02:53