Den salige Maria Pia Mastena (1881-1951)

Minnedag: 28. juni

Den salige Maria Pia Mastena (1881-1951)

Den salige Maria Pia ble født som Teresa Maria Mastena den 7. desember 1881 i Bovolone i provinsen Verona i regionen Lombardia i Nord-Italia. Hennes foreldre beskrives som eksemplariske kristne og svært inderlige i praktiseringen av sin tro og i nestekjærlig arbeid. Av deres fire barn trådte den yngste, Tarcisio, inn i kapusinerordenen og døde i hellighets ry.

Teresa Maria mottok sin første kommunion den 19. mars 1891, og ved den anledning avla hun et privat løfte om evig kyskhet. Den 27. august 1891 ble hun fermet (konfirmert). Gjennom oppveksten deltok hun flittig i religiøse funksjoner og menighetens aktiviteter, spesielt som kateket.

Kort etter følte hun kall til ordenslivet, og hun fulgte dette idealet som var karakterisert av en sterk eukaristisk andakt og hengivenhet til Det hellige Ansikt. Hun søkte om å få tre inn i ordenslivet som 14-åring, men hun ble akseptert som postulant først i 1901 i instituttet «Barmhjertige søstre av Verona» (Sorelle della Misericordia di Verona). Med tillatelse fra sine overordnede avla hun den 11. april 1903, tilfeldigvis samme dag som den hellige mystikeren Gemma Galgani døde, «et privat løfte om å bli en offersjel».

Teresa Maria ble ikledd ordensdrakten den 29. september 1902, og den 24. oktober 1904 avla hun sine ordensløfter om mottok navnet søster Passitea Maria av Jesusbarnet. Hun levde denne delen av sitt liv med spesiell åndelig intensitet, og hun husket også senere at det var en tid av nåde og velsignelser. Spesielt husket hun med aktelse og kjærlighet sine overordnede og søstrene i instituttet. Den glød som hun opplevde i dette instituttet skulle inspirere henne til å avlegge et løfte om å søke perfeksjon i alle ting.

Etter oppfordring fra sine overordnede studerte søster Passitea Maria til lærer, og hun mottok sitt diplom i 1907. Hun var deretter lærer på ulike steder i regionen Veneto, fra 1908 og i mer enn 19 år i Miane, hvor hun viet seg til et intenst apostolat for studenter i alle aldere, spesielt de syke og vanføre. Med tillatelse fra sine overordnede og med nulla osta fra Den hellige Stol trådte hun den 15. april 1927 inn hos cistercienserne (Ordo Cisterciensis – OCist) i deres kloster San Giacomo i Veglie for å oppfylle et dypt ønske om det kontemplative liv.

Men oppmuntret av biskopen av Vittorio Veneto forlot hun den 15. november 1927 klosteret igjen og gjenopptok undervisningen i Miane og Carpesica. Samtidig begynte hun planleggingen av et nytt institutt, kalt «Søstre av Det hellige Ansikt» (Suore del Santo Volto – SSV). Fra 1930 til 1936 underviste hun i San Fior i Treviso, hvor hun åpnet et asyl og gratis bespisning for fattige barn. Samtidig begynte hun å samle aspiranter til sitt nye institutt. Den 24. oktober 1932 ble de første søstrene ikledd ordensdrakten med tillatelse fra biskopen av Vittorio Veneto. Instituttet ble kanonisk anerkjent den 8. desember 1936, og samme dag avla grunnleggersken sine evige løfter, som endret sitt navn til Maria Pia.

Hele den apostoliske tjenesten som fulgte var viet til etableringen og utbredelsen av kongregasjonen, gjennom å fremme nye initiativ for de fattige, de lidende og de syke. Etter store lidelser ble instituttet anerkjent som en kongregasjon av pavelig rett den 10. desember 1947.

Moder Maria døde i Roma den 28. juni 1951. Hun ble gravlagt på kirkegården Verano. Fra 26. desember 1953 har hennes jordiske rester hvilt nær instituttets moderhus i San Fior.

Den 5. juli 2002 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 22. juni 2004 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn.

Hun ble saligkåret av pave Benedikt XVI den 13. november 2005 i Peterskirken i Roma sammen med de salige Karl de Foucauld og Maria Curcio. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Hennes minnedag er dødsdagen 28. juni.

av Webmaster publisert 18.12.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53