Den hellige Makedonius av Nikomedia og 23 ledsagere (d. ~304)

Minnedag: 13. mars

Den hellige Makedonius (Macedonius, Macedo) var prest (eller biskop?) og levde ifølge den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum på 200-tallet i Nikomedia i Bitynia i Lilleasia (i dag Izmit i Tyrkia) sammen med sin hustru Patricia (Matritia, Mitritia) og datteren Modesta. De led martyrdøden i Nikomedia rundt 304. Sammen med dem led ifølge det eldre Martyrologium Hieronymianum enda 21 ledsagere martyrdøden sammen med dem, nemlig den hellige presten Cyrio (Cionus), Saturnin, Januarius, Salvius (Silvius), Petronius (Betrunus), Modestinus, Zosimus, presten Eustasius, Basilla (Basillissa), diakonen Eppepodus (Eppodus) og elleve navnløse.

Bortsett fra deres navn er det ikke mer vi vet om dem. I det nyere Martyrologium Romanum følges Beda den ærverdige, Usuard, Ado av Vienne og andre martyrologister og nevner bare Makedonius, Patricia und Modesta. Hos Migne legges deres martyrium til den diokletianske forfølgelsen, men den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker som reviderte Martyrologium Romanum på slutten av 1500-tallet, vil ikke si noe om tidspunktet. Deres minnedag er 13. mars.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. september 1998

av Webmaster publisert 27.09.1998, sist endret 01.10.2018 - 18:13